Танго СХМ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  1. Какво ни трябва?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни.

Танго СХМ ЕООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: име и фамилия, е-mail адрес и телефонен номер за контакт. Данни, събирани в автоматичен модул от well.bg, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър, мобилно устройство и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система. URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookies; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

2. Защо ни е необходимо?

• well.bg може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на сайта за предотвратяване на измами и други цели.

• Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където well.bg публикува реклами, съдържание или анализи, well.bg може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

• well.bg може да използва модули cookie и за други цели, включително за:
– Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхранитепоследната визуализирана страница на един продукт или услуга well.bg;
– Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси-Вътрешен анализ, предоставен от клиента;
– Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите well.bg.

3. Какво правим с Личните Ви данни?
Личните Ви данни се обработват в Танго СХМ ЕООД, намиращ се в България, София, ул. Г.С.Раковски 71. Хостингът на well.bg се намира във vpsbg.eu, на адрес София, бул България 88, Сграда Мишел. Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично законово изискване.

4. Колко дълго ги съхраняваме?
Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за 10 години от последната актуализация, в съответствие с Политиката за съхранение на данни. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

5. Какви са правата Ви?
Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез формата за обратна връзка на САЙТА. В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с оператора на данни чрез сайта или в писмена форма на 1407 София, бул. Черни връх 47, офис Sexwell. Нашият оператор на данни ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса. Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях.